WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

100 powodów by kochać Huncwotki ;pp

 1. Mary . 10-11-2014 22:58

  3215. Fajne piosenki xd Zaraz ci prześlę na fb

 2. Dasty Stephanie Black 30-12-2014 0:09

  3216. Bo nigdy nie przestaniemy wypisywać tych dowodów.
  3217. Bo jesteśmy starymi wyjadaczkami z poszkole łohoho!
  3218. VIP-y z nas.
  3219. Bo pamiętacie o kocyku dla VIP-ów prawda?
  3220. Kochusiam was.

 3. hola Yumi 30-12-2014 0:41

  3221. Huehuehue. Vipy to nazwa fanclubu jednego z najpopularniejszych koreańskich zespołów.
  3222. Napisałam najpierw "loreańskich" zamiast "koreańskich".
  3223. Skojarzyło mi sie z lirykami lozańskimi.
  3224. Wyrzuciłam ręce do góry, spojrzałam w niebo i krzyknęłam "ADAM?! Czy ty mnie słyszysz?!".
  3225. Ah ten Mickiewicz.

 4. Mary . 30-12-2014 16:26

  3226. Bo to wspaniałe, że znów wchodzi tu więcej Huncek. :3
  3227. Nie tylko ja.
  3228. I mimo iż wiem, że to nie na długo ale i tak się mega cieszę
  3229. Wróciło do mnie te samo uczucie gdy tu imprezowałyśmy wszystkie razem.
  3230. To jest takie piękne *.*

 5. Lily. 31-12-2014 23:19

  3231. Stare wyjadaczki z poszkole!!!
  3232. Jak to cudownie brzmi *.*

 6. Lily. 09-07-2015 13:19

  3233. Nanana są wakacje
  3234. Może jakaś reaktywacja?
  3235. Ktoś coś reflektuje?

 7. Mary . 05-04-2016 16:52

  3236. Bo Huncki to jedna z najwspanialszych rzeczy i chwil w moim życiu

 8. Lily. 22-04-2016 20:28

  3237. Tak.

 9. Mary . 25-04-2016 22:05

  3238. Bo będziemy balować z Lil 25 czerwca

 10. Lily. 03-05-2016 21:31

  3239. Może zaproszę którąś Hunckę jako osobę towarzyszącą ;)

 11. Mary . 25-05-2016 13:24

  3240. Ja zaproszę wszystkie! Ale na swoje wesele jeśli będę je miała :D

 12. Lily. 21-07-2016 15:10

  3241. Biere!

 13. Lily. 07-01-2017 22:39

  3242. Bo skajpaje razem XDD

 14. Lily. 24-03-2017 22:46

  3243. Bo są dzielnymi studentkami!!!

 15. Lily. 01-11-2017 23:11

  3244. MERLINIE, DAST WESZŁA NA PS!!!

 16. Mary . 13-03-2018 12:10

  3245. Usuwają ps i zniknie caly Huncwotkowy dorobek, wszystkie imprezy i cała nasza historia :(

Forum grupy "Dormitorium Huncwotek! XDD" (22)

Ty w grupie "Dormitorium Huncwotek! XDD"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy