WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

~~ Dormitorium Huncwotów ~~

Który Huncwot ?

41% (11)

15% (4)

0% (0)

44% (12)


 1. usunięty 28-08-2011 20:49

  Jak nie bedziez częsciej wchodził to Cie odnajde ,pojade do Ciebie i Cie kopne XDD

 2. usunięty 28-08-2011 21:12

  a ja z Yumisiem. xd

 3. usunięty 28-12-2011 22:31

  robimy reaktywację rezydencji dawnych stałych bywalców zapraszamy do ustalenia tożsamości dziękuje XD

  Lodziara .

 4. luniaczek 02-11-2016 18:45

  Nie rozumiem czemu mam mniej głosów niż ŁAPA... ?
  Ja istnieje xd

 5. Lily. 29-11-2016 20:01

  ahahahahah, o ja Cię, rzeczywiście! XD

 6. Mary . 13-03-2018 12:12

  Zaraz tutaj wszystkich nie bedzie :(

Forum grupy "Burdel u Huncwotek! x33" (26)

Ty w grupie "Burdel u Huncwotek! x33"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy