WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Blog o Huncwotkach ;D

 1. Mary . 22-02-2013 21:35

  jbc to ja mam twój rodział na mailu, nie? ^^
  A ja nwm -.- Nie wchodzę na twój mail o.O

 2. Mary . 04-03-2013 23:00

  Chyba już nikt tu nie zagląda ale i tak powiem, że jest nowy rozdział xd

 3. Lily. 23-03-2013 14:25

  ja nwm jak ja teraz przerobię rozdział, ze świadomoscią że mcr się rozpadło...

 4. Mary . 23-03-2013 14:30

  Ja nwm jak ja bd żyć!

 5. Lily. 23-03-2013 14:35

  dokładnie!

 6. Mary . 23-03-2013 14:47

  Czemu do cholery Oni...

 7. Lily. 24-03-2013 14:54

  mam mętlik w głowie już sama nwm co myślę.

 8. Dasty Stephanie Black 30-12-2014 1:15

  KIEDY ROZDZIAŁ? ;-;

 9. Dasty Stephanie Black 30-12-2014 1:16

  I opisy postaci :'(
  http://huncwotkowe-opowiesci.blogspot.com/p/opisy- postaci.html

 10. Mary . 30-12-2014 12:48

  haha. Wczoraj miałam to zrobić xd

 11. Lily. 05-11-2015 22:05

  hahahahahahahahahah XD dobrze nam idzie ;p

 12. Mary . 03-11-2016 18:52

  Lils ja się wywiązałam ze swojej obietnicy xd teraz Twoja kolej :P

 13. Lily. 29-11-2016 20:01

  ale że co?

 14. Mary . 29-11-2016 21:26

  To że wstawiłam karty postaci, a Ty Liilu nie wstawiłaś rozdziału ;)

 15. Lily. 10-12-2016 20:01

  tak tak

 16. Mary . 18-12-2016 13:13

  Cos z tym trzeba zrobic :p

 17. Lily. 07-01-2017 21:46

  yhym

 18. Mary . 13-03-2018 12:10

  Wciąż czekam na rozdział

Forum grupy "Burdel u Huncwotek! x33" (26)

Ty w grupie "Burdel u Huncwotek! x33"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy