WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Jestem w 100% SOBA [!] Kims Kim Ty nigdy nie bedziesz [!]

tematautorostatni post
Ci najjj,......, ;******* Gośka , Gosia 16-01-2011 14:54
Prosty teścik Usunięty 25-11-2010 19:15
Tworzymy historie Kate_jang (SUPER (...) 22-11-2010 11:22
Nowa , Oryginalna Historia Kiara49b 22-11-2010 10:12
Tworzymy nową historie ;) Usunięty 24-09-2010 20:01
Jestem soba Niki112 24-09-2010 15:51
A co z kopiarami ? Usunięty 10-02-2010 19:06
soba asikabuziaczek 04-02-2010 12:22
DoDa hMm... __##CrAzY___ (...) 02-01-2010 16:49
lubicie dode doduś04 29-08-2009 22:36
Hymn Usunięty 25-06-2009 13:45
Hymn .:Spoko (...) 25-06-2009 13:38
Uwaga.!Kopiara.!Pomóżci e;( Usunięty 17-03-2009 15:41

Ty w grupie "Jestem w 100% SOBA [!] Kims Kim Ty nigdy nie bedziesz [!]"

Info o grupie

Zapraszam xD

Założycielka grupy

Członkowie grupy "Jestem w 100% SOBA [!] Kims Kim Ty nigdy nie bedziesz [!]"


wszyscy z grupy (367)