WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

KTO JESZCZE?

 1. usunięty 11-11-2009 16:02

  JAKIE OPRÓCZ NIEJ JESZCZE LUBICIE, KOCHACIE PIOSENKARKI/PIOSENKARZY? BO JA KOCHAM JESZCZĘ CIARE I BRIT SPEARS A Z FACETÓE FLO-RIDA I MATT POKORA!

 2. ✖ the rogue ✖ 11-11-2009 20:13

  Szczerze to Miley Cyrus, Lady Sovereign, Beyoncé, PCD i inni, a gości to Pitbull, Matt Pokora i też inni... ^^

 3. Lady004 27-04-2010 17:13

  lubię jeszcze Beyonce, Shakire i Miley Cyrus.

 4. Yoshiko Hoshi (szukam♥) 24-05-2010 8:26

  Ja Katty Perry

 5. Skatee , ♥ 04-06-2010 10:51

  Heh .. Lady Gaga .. xdee

 6. lady gaga nati 14-06-2010 20:04

  lubie jeszcze beyonce,miley cyrus i britney spears

 7. ✖ the rogue ✖ 26-06-2010 14:00

  I jeszcze Justin Bieber i Ke$ha.! ;D

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy