WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

PiOsenka Lady GaGa

Czy piOsenka "Chillin" jest super? ^^

56% (9)

6% (1)

38% (6)


 1. ✖ the rogue ✖ 19-11-2009 19:40

  Znacie piOsenkę "Chillin" Lady GaGa feat. Wale ? Super jest! Nie da się tego nie słuchać! :D xD

 2. usunięty 02-02-2010 18:05

  Znacie piOsenkę "Chillin" Lady GaGa feat. Wale ? Super jest! Nie da się tego nie słuchać! :D xD

 3. usunięty 04-02-2010 19:05

  Ja nieznam :/

 4. MoMo Girl 01-03-2010 17:57

  Ja znam i tak szczerze wolę jej solowe piosenki ( no ewentualnie z Rihanną i Beyonce )
  ale do tej oczywiście nic nie mam:)

 5. usunięty 02-04-2010 13:37

  Znam raczej , że znam xD

 6. Lady004 27-04-2010 17:17

  Nieznam

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy