WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

tekst piosenki Bad Romanse ;D

 1. usunięty 23-11-2009 18:17


  Rah-rah-ah-ah-ah!
  Mum-mum-mum-mum-mah!
  GaGa-oo -la-la!
  Want your bad romance

  Rah-rah-ah-ah-ah!
  Mum-mum-mum-mum-mah!
  GaGa-oo-la-la!
  Want your bad romance

  I want your ugly
  I want your disease
  I want your everything
  As long as it's free
  I want your love
  Love-love-love
  I want your love

  I want your drummer
  The touch of your healing
  I want you leather dirty kiss in the scene
  And I want your love
  You know that I want you
  Love-love-love
  I want your love
  Love-love-love
  I want your love

  You know that I want you
  And you know that I need you
  I want it bad
  Bad and bad

  I want your loving
  And I want your revenge
  You and me put on a bad romance
  I want your loving
  All your love is revenge
  You and me put on a bad romance

  Oh-oh-oh-oh-oooh!
  Oh-oh-oooh-oh-oh!
  C aught in a bad romance

  Oh-oh-oh-oh-oooh!
  Oh-oh-oooh-oh-oh!
  C aught in a bad romance

  Rah-rah-ah-ah-ah!
  Mum-mum-mum-mum-mah!
  GaGa-oo-la-la!
  Want your bad romance

  Rah-rah-ah-ah-ah!
  Mum-mum-mum-mum-mah!
  GaGa-oo-la-la!
  Want your bad romance

  I want your horror
  I want your design
  'Cause you're a criminal
  As long as your mine
  I want your love
  Love-love-love
  I want your love

  I want your psycho
  You're burning this stick
  Want you in my room
  When your baby is sick
  I want your love
  Love-love-love
  I want your love
  Love-love-love
  I want your love

  You know that I want you
  And you know that I need you
  I want it bad
  Bad and bad

  I want your loving
  And I want your revenge
  You and me put on a bad romance
  I want your loving
  All your love is revenge
  You and me put on a bad romance

  Oh-oh-oh-oh-oooh!
  Oh-oh-oooh-oh-oh!
  C aught in a bad romance

  Oh-oh-oh-oh-oooh!
  Oh-oh-oooh-oh-oh!
  C aught in a bad romance

  Rah-rah-ah-ah-ah!
  Mum-mum-mum-mum-mah!
  GaGa-oo-la-la!
  Want your bad romance

  Rah-rah-ah-ah-ah!
  Mum-mum-mum-mum-mah!
  GaGa-oo-la-la!
  Want your bad romance

  Work-work fashion baby
  Work it
  Work the bitch crazy
  Work-work fashion baby
  Work it
  Work the bitch crazy
  Work-work fashion baby
  Work it
  Work the bitch crazy
  Work-work fashion baby
  Work it
  Work the bitch crazy

  I want your love
  And I want your revenge
  I want your love
  I don't wanna be friends

  Said I want your love
  And I want your revenge
  I want your love
  I don't wanna be friends

  Oh-oh-oh-oh-oooh!
  Oh-oh-oooh-oh-oh!
  C aught in a bad romance

  Oh-oh-oh-oh-oooh!
  Oh-oh-oooh-oh-oh!
  C aught in a bad romance

  I want your loving
  And I want your revenge
  You and me put on a bad romance
  I want your loving
  All your love is revenge
  You and me put on a bad romance

  Oh-oh-oh-oh-oooh!
  Oh-oh-oooh-oh-oh!
  C aught in a bad romance

  Oh-oh-oh-oh-oooh!
  Oh-oh-oooh-oh-oh!
  C aught in a bad romance

  Rah-rah-ah-ah-ah!
  Mum-mum-mum-mum-mah!
  GaGa-oo-la-la!
  Want your bad romance


  ^^ ;3

 2. malutka_102 01-12-2009 19:46

  w wielu miejscach teksttrzeba niestety poprawic:(

 3. usunięty 09-04-2010 11:16

  Czytałem to i słuchałem piosenki na youtube .. wiele błędów ~!

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy