WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Najleprza piosenka

 1. aleksaVIP 28-02-2011 19:35

  Jaka waszym zdaniem piosenka lady gagi jest najleprza

 2. loczek1126 04-04-2011 16:56

  BTW

 3. Julcia ♥♥ 11-04-2011 14:54

  Bad romance

 4. usunięty 17-06-2011 21:36

  Lolz pisze się '' NajlepSZa '' X D

 5. usunięty 17-06-2011 22:28

  A poza tym wszystkie są zaje,biste ; D

 6. usunięty 25-06-2011 2:47

  Wszystkie . , ale najbardziej Lova Game.

 7. usunięty 01-07-2011 15:37

  Ja lubię: Brown Eyes, Speechlees, Bad Romance, Papparazzi, Paper Gangsta...LG ma dużo fajnych piosenek:)

 8. usunięty 17-09-2011 20:58

  Wszystkie, a najbardziej Born This Way i The Edge of Glory :D

 9. caroline xcx 19-04-2012 15:46

  born this way
  bad romance
  scheibe
  love game
  americano
  heavy metal lover
  black jesus amen fashion


  ...wszystkie

 10. my friends call me V 03-05-2013 23:36

  Jak na razie
  Americano
  Bad Kids
  Government Hooker
  ale to się zmienia co jakiś czas

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy