WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

' Fashion ' (You are, who you wear it's true) - tekst piosenki

'You are, who you wear' czyli: Jesteś tym, w co się ubierasz.

100% (5)

0% (0)


 1. usunięty 18-04-2009 21:45

  Ohhh Ohhh
  La La La

  I am, I'm too fabu-lous
  I'm so fierce that it's so nuts
  I live, to be model thin
  Dress me, I'm your manne-quin

  J'adore Vivienne I really want. Gucci, Fendi, and Prada. Valentino, Armani too. Madame love them Jimmy Choo

  Fashion put it all on me
  Don't you want to see these clothes on me
  Fashion put it all on me
  I am anyone you want me to be (2x)

  Ohhhh Ohhhhh
  La La La
  We love designer

  I need, some new stile-ttos
  Can't walk, down the street in those
  You are, who you wear it's true
  A girl's just as hot as the shoes she choose

  J'adore Weitzman I really want. Louis, Dolce Gabbana, Alexander McQueen, eh ou. Madame love those Minolo

  Fashion put it all on me
  Don't you want to see these clothes on me
  Fashion put it all on me
  I am anyone you want me to be (2x)

  Ohhhh Ohhhhh
  La La La
  We Love Designer (2x)

  Fashion put it all on me
  Don't you want to see these clothes on me
  Fashion put it all on me
  I am anyone you want me to be (4x)  To nie teledysk, ale jest piosenka, a to najważniejsze:
  http://www.youtube.com/watch?v=Q0CtyIdjSBI

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy