WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

' Starstruck ' ft. Space Cowboy & Flo Rida / tekst piosenki

 1. usunięty 19-04-2009 16:46

  Groove slam work it back
  Filter that baby bump that track
  Groove slam work it back
  Filter that baby bump that track
  Groove slam work it back
  Space Cowboy just play that track
  Gaga in the room so starstruck
  cherry cherry cherry cherry boom boom

  Rollin up to the club on the weekend
  Stylin' out to the beat that you're freakin
  Fantasize on the track that you're tweakin' blow my heart up
  Put your hands on my waist, pull the fader
  Run it back with original flavor
  Cue me up on the twelve on your table

  I'm so starstruck

  Starstruck,
  Baby could you blow my heart up ( x4)

  Baby now that we're alone, got a request
  Would you make me number one on your playlist
  Got your dirty headphones
  With the left side on
  Wanna scratch it back and forth, back and forth uhuh
  Put your hands on my waist, pull the fader
  Run it back with your original flavor
  Put the breakdown first, up into the chorus to the verse

  Starstruck,
  Baby could you blow my heart up ( x4)

  Hey
  Lil Mama
  Really, really, is that him?
  I have seen him before
  When she got all them big rims
  Give to that cash flow
  My family they on trips
  Shawty say hands up with
  Your signature right here
  Like I just a Dali Lai
  And I'm supposed to sign
  How she had it automatic
  And I think it's goin' down
  She so starstuck
  The gal all struck
  Aw----i had an overdose
  Too many strarbucks
  Ain't never seen a baller
  Paper that stack taller
  So let that top back on
  That chevy impala
  I'm having all that
  Fully loaded with two starters
  What did you call that
  When your shawty win two dollars
  But that's another chapter
  So I'm a banchelor
  How now me just
  Spotted a baby actor
  More free swagger
  Bet on that dagger
  Got what she want
  Shawty happily ever after

  Starstruck,
  Baby could you blow my heart up ( x4)

  Groove slam work it back
  Filter that baby bump that track
  Groove slam work it back
  Filter that baby bump that track
  Groove slam work it back
  Filter that baby bump that track
  Groove slam work it back
  Filter that baby bump that track

  Baby now that we're alone, got a request
  Would you make me number one on your playlist
  Got your dirty headphones
  With the left side on
  Wanna scratch it back and forth, back and forth uhuh
  Put your hands on my waist, pull the fader
  Run it back with your original flavor
  Put the breakdown first, up into the chorus to the verse

  I'm so starstruck

  Starstruck,
  Baby could you blow my heart up ( x4)


  To nie teledysk, ale jest piosenka, a to najważniejsze:
  http://www.youtube.com/watch?v=CUbPgTIY4iQ&feature =related

 2. usunięty 16-05-2009 9:31

  fajna jest ta piosenka

 3. usunięty 16-05-2009 10:32

  Uwielbiam to!!! ;p

 4. usunięty 17-05-2009 12:55

  uwielbiam tą piosenkę jest super !!!!!!!!!

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy