WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Co myśłicie o wersjach akustycznych ...

Wersje Akustyczne Poker Face :

13% (1)

75% (6)

13% (1)

0% (0)


 1. Shogun 24-04-2009 13:14

  Co myślicie o wersjach akustycznych Poker face i just dance?
  MI osobiście się bardzo podobają i uważam że udowodniła tym że potrafin śpiewać ;)

 2. usunięty 24-04-2009 21:26

  nom fajne są

 3. usunięty 25-04-2009 21:18

  No 'poker face' wyszło jej bosko w takiej wersji. Ma fantastyczny głos, no i masz rację udowodniła tym, że naprawdę potrafi śpiewać, bo przecież to że na scenie podczas tańca ma zadyszkę to chyba normalne, że śpiewanie trochę gorzej wychodzi.

 4. xXRaPPeRXx [TT] BF2 15-05-2009 16:24

  a jak facet spiewa o tez jej glos?

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy