WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

No he can't read my 'poker face' - tekst piosenki

Która wersja 'Poker Face' jest wg. was lepsza oficjalna, czy akustyczna?

0% (0)

0% (0)

100% (3)


 1. usunięty 25-04-2009 22:22

  Mum mum mum mah ( x5)

  I wanna hold em' like they do in Texas, please
  Fold em' let em' hit me, raise it baby, stay with me
  Luck and intuition play the cards with spades to start
  And after he's been hooked I'll play the one that's on his heart

  Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh
  I'll get him hot, show him what I've got ( x2)

  Can't read my, can't read my
  No he can't read my poker face
  (She’s got to love nobody) ( x2)

  P-p-p-poker face, p-p-poker face
  (Mum mum mum mah) ( x2)

  I wanna roll with him a hard pair we will be
  A little gambling is fun when you're with me
  Russian Roulette is not the same without a gun
  And baby when it's love, if its not rough it isn't fun

  Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh
  I'll get him hot, show him what I've got ( x2)

  Can't read my, can't read my
  No he can't read my poker face
  (She’s got to love nobody) ( x2)

  P-p-p-poker face, p-p-poker face
  (Mum mum mum mah) ( x2)

  I won't tell you that I love you
  Kiss or hug you
  Cause I'm bluffin' with my muffin
  I'm not lying
  I'm just stunnin'
  With my love-glue-gunning

  Just like a chick in the casino
  Take your bank before I pay you out
  I promise this, promise this
  Check this hand 'cause I'm marvelous

  Can't read my, can't read my
  No he can't read my poker face
  (She’s got to love nobody) ( x6)

  P-p-p-poker face, p-p-poker face
  (Mum mum mum mah) ( x6)

  Wiem, że tak właściwie już ten wątek był z tekstem, ale postanowiłam dodać coś od siebie :D

  Official Music Video:
  http://www.youtube.com/watch?v=FT2a-3eW6fM

  Friday Night, Lady Gaga With Jonathan Ross:
  http://www.youtube.com/watch?v=ZxHTtNWdAns
  http://www.youtube.com/watch?v=sWGyg1zqjlo

  Acoustic:
  http://www.youtube.com/watch?v=zU5jmbPvPwU
  http://www.youtube.com/watch?v=nwdXnlvUe3I

  Live:
  http://www.youtube.com/watch?v=RmTh4kFizgs
  http://www.youtube.com/watch?v=l0461zMH5VU
  http://www.youtube.com/watch?v=OhsnPOudWJA
  http://www.youtube.com/watch?v=FQwHDBkX3-0

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy