WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

' Again, Again ' - tekst piosenki

Słyszałaś/eś już wcześniej tą piosenkę?

100% (3)

0% (0)


 1. usunięty 27-04-2009 16:41

  You've gotta a lotta lotta nerve
  Coming here when I'm still with him
  And I can't have you, it isn't fair
  Born March of '86, my birthday's coming
  And if I had one wish
  Yeah, you'd be it

  When you're 'round
  I lose myself inside your mouth
  You've got brown eyes
  Like no one else
  Baby make it to me

  Again and again
  Again, again, again, again
  Never stop again and again
  Again, again, a-a-again, again
  Never stop, oh

  He never really saw me
  Or waited when we were hooking up
  Yeah he'd a never last
  Last week when I was sad
  You said that you knew
  My eyes change from kinda green
  To kind blue, heya

  When you're 'round
  I lose myself inside your mouth
  You've got brown eyes
  Like no one else
  Baby make it to me

  Again and again
  Again, again, again, again
  Never stop again and again
  Again, again, a-a-again, again
  Never stop

  They tell me if I leave him
  Baby would you be there
  'Cause maybe you could
  Be m-m-mine all the t-t-time


  Posłuchajcie, świetny utworek:
  http://www.youtube.com/watch?v=0Dg12SlqXok

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy