WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Beautiful, Dirty, Rich - tekst piosenki

Podoba ci się teledysk?

100% (4)

0% (0)

0% (0)


 1. usunięty 27-04-2009 17:07

  Beautiful, dirty dirty rich rich dirty dirty
  Beautiful dirty rich
  Dirty dirty rich dirty dirty rich beautiful
  Beautiful and dirty dirty rich rich dirty

  We got a redlight
  Pornographic dance fight
  Systematic, honey
  But we go no money

  Our hair is perfect
  While were all getting shit wrecked
  It's automatic, honey
  But we got no money

  Daddy I'm so sorry, I'm so s-s-sorry yeah
  We just like to party, like to p-p-party yeah

  Bang bang, what beautiful and dirty rich
  Bang bang, what beautiful and dirty rich

  We live a cute life
  Soundfematic, pants tight
  Tug'n'plastic, honey
  But we got no money

  We do the dance right
  We got it made like
  Ice cream topped with honey
  But we got no money

  Daddy I'm so sorry, I'm so s-s-sorry yeah
  We just like to party, like to p-p-party yeah

  Bang bang, what beautiful and dirty rich
  Bang bang, what beautiful and dirty rich

  A bang bang bang, bang bang bang, beautiful, dirty rich
  A bang bang bang, bang bang bang, beautiful, dirty rich

  Bang bang, we're beautiful and dirty rich
  Bang bang, we're beautiful and dirty rich

  Bang bang
  Bang bang


  Official Music Video :
  http://www.youtube.com/watch?v=YvLDYv5RjPQ

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy