WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

' Big Girl Now ' ( ft. New Kids On The Block ) - tekst piosenki

 1. usunięty 27-04-2009 17:26

  I'm big boy, you're a big girl now
  I'm a big girl, you're a big boy now
  Back in the day, when you were young (It was fun)
  Little girl, didn't think you were the one (Now, here I come)
  Your sexy walk, your sexy talk (That's what's up)
  Little girl, you're clearly not the same kid from the block
  I ain't that little girl no more, not no more, that's for sure
  Boy, get ass out on the floor, lets explore, lets explore

  [Chorus:]
  You know I like the way you move it (move it)
  Girl, you're all grown up and now you're ready to let it go
  Wanna be a big girl 'bout to prove it (prove it)
  With a body like that, you got a grown man ready to blow

  I'm big boy, you're a big girl now
  I'm a big girl, you're a big boy now
  Back in the day, when I was young (Kinda dumb)
  But I always knew I'd be the one (Now, here you come)
  Gonna get you wet, gonna make you sweat
  Gonna give you something you ain't never gonna forget
  Well, you ain't a little girl, not no more, that's for sure
  Wanna work it like a big girl, lets explore
  Drop it to the floor, baby, get more

  [Chorus 2x]

  I'm big boy, you're a big girl now
  I'm a big girl, you're a big boy now
  I'm big boy, you're a big girl now
  I'm a big girl, you're a big boy now
  I've been waiting too long for you to get naughty
  Eat this and daddy, come on touch my body
  I see that good things come to those who wait
  Come take me on before it's too late

  [Chorus 2x]


  Warto posłuchać, chociaż teledysku brak:
  http://www.youtube.com/watch?v=Ev4SPW6qybg

 2. keep it real. 06-05-2009 13:17

  Tak to bardzo fajna piosenka;)

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy