WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Boys Boys Boys - tekst piosenki

 1. usunięty 27-04-2009 18:16

  Hey there sugar baby
  Saw you twice at the pop show
  You taste just like glitter
  Mixed with rock and roll
  I like you a lot lot
  Think you're really hot hot

  I know you think you're special
  When we dance real crazy
  Glam-aphonic, electronic, disco baby
  I like you a lot lot
  All we want is hot hot

  Boys boys boys
  We like boys in cars
  Boys boys boys
  Buy us drinks in bars
  Boys boys boys
  With hairspray and denim
  Boys boys boys
  We love them!

  Baby is a bad boy
  With some retro sneakers
  Let's go see The Killers
  And make out in the bleachers
  I like you a lot lot
  Think you're really hot hot

  Let's go to the party
  Heard our buddies' the DJ
  Don't forget my lipstick
  I leaft did it in your ashtray
  I like you a lot lot
  All we want is hot hot

  Boys boys boys
  We like boys in cars
  Boys boys boys
  Buy us drinks in bars
  Boys boys boys
  With hairspray and denim
  Boys boys boys
  We love them!
  We love them! ( x2)

  I'm not loose, I like to party
  Let's get lost in your Ferrari
  Not psychotic or dramatic
  I like boys and that is that
  Love it when you call me legs
  In the morning buy me eggs
  Watch your heart when we're together
  Boys like you love me forever

  Boys boys boys
  We like boys in cars
  Boys boys boys
  Buy us drinks in bars
  Boys boys boys
  With hairspray and denim
  Boys boys boys
  We love them!
  We love them! ( x3)

  Na pewno się wam spodoba, posłuchajcie:
  http://www.youtube.com/watch?v=PvbpB_VAHAA

 2. Gwiazdka 29-04-2009 11:40

  nom.xde
  to jest superowe... !
  chyba najlepsza xde

  c'nie ?

 3. Shogun 29-04-2009 18:57

  hehe tą piosenką zaczełą współprace z wytwórnią-ona właśnie znjadowałą się na demie Gagi które wysłała do wytwórni :D szkoda że nie ma teledysku ;/

 4. usunięty 29-04-2009 19:46

  No właśnie szkoda, bo na pewno ciekawie był by zaaranżowany, skoro piosenka taka boska :D

 5. Shogun 29-04-2009 23:25

  Nom,ogólem j***** nuta ...

 6. usunięty 30-04-2009 16:59

  zaj.ebista nuta......:)

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy