WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

In Your ' Brown Eyes ' - tekst piosenki

Podoba ci się piosenka?

100% (7)

0% (0)

0% (0)

0% (0)


 1. usunięty 27-04-2009 19:01

  What time is it?

  In your brown eyes, walked away
  In your brown eyes, couldn't stay
  In your brown eyes, you watch her go

  And turn the record on
  And wonder what went wrong
  What went wrong

  If everything was everything
  But everything is over
  Everything could be everything
  If only we were older

  Guess its just a silly song about you
  And how I lost you
  And your brown eyes

  In your brown eyes, I was feeling low
  'Cause they're brown eyes and you never know
  Got some brown eyes, but a soft face

  I knew that it was wrong
  So baby, turn the record on
  Play that song

  Where everything was everything
  But everything is over
  Everything could be everything
  If only we were older

  Guess its just a silly song about you
  And how I lost you
  And your brown eyes

  Everything was everything
  But baby its the last show
  Everything could be everything
  But it's time to say goodbye so
  Get your last fix, and your last hit
  Grab your old girl with her new tricks

  Honey yeah, it's no surprise
  I got lost in your brown eyes

  In your brown eyes
  Brown, brown eyes
  Your brown eyes
  Brown, brown eyes
  Got some brown eyes
  Brown, brown eyes
  Brown eyes


  Posłuchajcie:
  http://www.youtube.com/watch?v=lVFQqHZ_K74

 2. usunięty 02-05-2009 19:48

  What time is it?

  In your brown eyes, walked away
  In your brown eyes, couldn't stay
  In your brown eyes, you watch her go

  And turn the record on
  And wonder what went wrong
  What went wrong

  If everything was everything
  But everything is over
  Everything could be everything
  If only we were older

  Guess its just a silly song about you
  And how I lost you
  And your brown eyes

  In your brown eyes, I was feeling low
  'Cause they're brown eyes and you never know
  Got some brown eyes, but a soft face

  I knew that it was wrong
  So baby, turn the record on
  Play that song

  Where everything was everything
  But everything is over
  Everything could be everything
  If only we were older

  Guess its just a silly song about you
  And how I lost you
  And your brown eyes

  Everything was everything
  But baby its the last show
  Everything could be everything
  But it's time to say goodbye so
  Get your last fix, and your last hit
  Grab your old girl with her new tricks

  Honey yeah, it's no surprise
  I got lost in your brown eyes

  In your brown eyes
  Brown, brown eyes
  Your brown eyes
  Brown, brown eyes
  Got some brown eyes
  Brown, brown eyes
  Brown eyes


  Posłuchajcie:
  http://www.youtube.com/watch?v=lVFQqHZ_K74 [/cytat]

 3. usunięty 02-05-2009 19:53

  No wiesz nie potrzebne było cytowanie całego tekstu, no chyba, że miałaś w tym jakiś konkretny cel, ale niestety nie wiem jaki ...

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy