WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

just dance tekst piosenki

 1. danny14 01-05-2009 11:35

  Red wine
  Konvict
  GaGa
  Oh, yeah

  I’ve had a little bit too much (much)
  All of the people start to rush (start to rush by)
  Caught in this twist of dance, can’t find my drink or man
  Where are my keys? I lost my phone (phone) (oh oh oh oh)

  What’s go-ing on on the floor?
  I love this record baby, but I can’t see straight anymore
  Keep, it cool, what’s the name of this club?
  I can’t remember but it’s alright, a-alright

  Just dance, gonna be okay (da-da-doo-doo)
  Just dance, spin that record babe (da-da-doo-doo)
  Just dance, gonna be okay (duh-duh-duh)
  Dance, dance, dance, just ju-ju-just dance

  Wish I could shut my playboy mouth (oh oh oh oh)
  How'd I turn my shirt inside out? (inside out, right)
  Control your poison babe, roses with thorns they say
  And we’re all gettin’ hosed tonight (oh oh oh oh)

  What’s go-ing on on the floor?
  I love this record baby, but I can’t see straight anymore
  Keep, it cool, what’s the name of this club?
  I can’t remember but it’s alright, a-alright

  Just dance, gonna be okay (da-da-doo-doo)
  Just dance, spin that record babe (da-da-doo-doo)
  Just dance, gonna be okay (duh-duh-duh)
  Dance, dance, dance, just ju-ju-just

  When I come through on the dance floor checkin' out that catalogue
  Can’t believe my eyes so many women without a flaw
  And I ain’t gon’ give it up, steady try'na pick it up like a car
  I’ma hit it, I'ma hit it and flex until until tomorrow yeah

  Show me I can see that you got so much energy
  The way you twirlin' up them hips round and round
  There's no reason at all why you can't leave here with me
  In the meantime stand, let me watch you break it down and

  Dance, gonna be okay (da-da-doo-doo)
  Just dance, spin that record babe (da-da-doo-doo)
  Just dance, gonna be okay (da-da-doo-doo)
  Just dance, spin that record babe (da-da-doo-doo)
  Just dance, gonna be okay (duh-duh-duh)
  Dance, dance, dance, just ju-ju-just dance

  Half psychotic sync hypnotic
  Got my blueprint it's symphonic
  Half psychotic sync hypnotic
  Got my blueprint electronic
  Half psychotic sync hypnotic
  Got my blueprint it's symphonic
  Half psychotic sync hypnotic
  Got my blueprint electronic

  Go
  Use your muscle comin out work and hustle
  I got it, just stay close enough to get it
  Go slow
  Drive it, clean it, Lysol, bleed it, spend the last dough, in your pocko


  Just dance, gonna be okay (da-da-doo-doo)
  Just dance, spin that record babe (da-da-doo-doo)
  Just dance, gonna be okay (da-da-doo-doo)
  Just dance, spin that record babe (da-da-doo-doo)
  Just dance, gonna be okay (duh-duh-duh)
  Dance, dance, dance, just ju-ju-just dance

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy