WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

' Disco Heaven ' - tekst piosenki

 1. usunięty 01-05-2009 16:46

  Oh, the disco heaven
  Oh, the disco heaven

  Get back, bunny
  It's getting cold in here little honey
  We got a show to put on your dress
  Take a minute for us and relax, relax
  Cupid's got me, oh with his bow & arrow, baby
  He'll hit you in the pants, hot pants
  Get the people to dance and relax, relax

  Oh the lights still on, we're dancing
  Yeah the floor is shaking
  In this disco heaven
  (Oh, the disco heaven)
  The disco heaven

  (Oh, the disco heaven)

  Oh the lights still on, we're dancing
  Yeah the floor is shaking
  In this disco heaven
  (Oh, the disco heaven)
  The disco heaven

  (Oh, the disco heaven)

  Throw your head back, girly
  Throw it like those girls in the movies
  We got a show to put on your dress
  Take a minute for us and relax, relax

  The ball is turning, 300 mirrors burning
  Through the hearts of the crowd
  In the back hips just banging the track
  To the music, the music

  Oh the lights still on, we're dancing
  Yeah the floor is shaking
  In this disco heaven
  (Oh, the disco heaven)
  The disco heaven

  (Oh, the disco heaven)

  Oh the lights still on, we're dancing
  Yeah the floor is shaking
  In this disco heaven
  (Oh, the disco heaven)
  The disco heaven

  (Oh, the disco heaven)

  Oh we got that disco
  D-I-S-C-O
  And we're in heaven
  H-E-A-V-E-N
  Disco heaven

  Feels just like heaven
  Disco heaven
  Disco heaven

  A line up for the dance
  Yeah bring those fancy pants
  Y'know there's disco in the air
  And hairspray everywhere

  A disco heaven
  A disco heaven
  Disco heaven
  Disco heaven

  Oh the lights still on, we're dancing
  Yeah the floor is shaking
  In this disco heaven
  (Oh, the disco heaven)
  The disco heaven

  (Oh, the disco heaven)

  Oh the lights still on, we're dancing
  Yeah the floor is shaking
  In this disco heaven
  (Oh, the disco heaven)
  The disco heaven

  (Oh, the disco heaven)


  Posłuchajcie :
  http://www.youtube.com/watch?v=Hb7L3ZEg_K4

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy