WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

' Paparazzi ' - tekst piosenki

 1. usunięty 01-05-2009 17:48

  We are the crowd
  We're c-coming out
  Got my flash on it's true
  Need that picture of you
  It's so magical
  We'd be so fantastical

  Leather and jeans
  Your watch glamorous
  Not sure what it means
  But this photo of us
  It don't have a price
  Ready for those flashing lights
  'Cause you know that baby I

  I'm your biggest fan
  I'll follow you until you love me
  Papa-paparazzi
  Baby there's no other superstar
  You know that I'll be your
  Papa-paparazzi

  Promise I'll be kind
  But I won't stop until that boy is mine
  Baby you'll be famous
  Chase you down until you love me
  Papa-paparazzi

  I'll be your girl
  Backstage at your show
  Velvet ropes and guitars
  Yeah cause you'll know
  I'm staring between the sets
  Eyeliner and cigarettes

  Shadow is burnt
  Yellow dance and return
  My lashes are dry
  But with teardrops I cry
  It don't have a price
  Loving you is cherry pie
  'Cause you know that baby I

  I'm your biggest fan
  I'll follow you until you love me
  Papa-paparazzi
  Baby there's no other superstar
  You know that I'll be your
  Papa-paparazzi

  Promise I'll be kind
  But I won't stop until that boy is mine
  Baby you'll be famous
  Chase you down until you love me
  Papa-paparazzi

  Real good
  (We dance in the studio)
  Snap, snapped
  (That shit on the radio)

  Don't stop boy, rewind
  We'll blast it but we'll still have fun!

  I'm your biggest fan
  I'll follow you until you love me
  Papa-paparazzi
  Baby there's no other superstar
  You know that I'll be your
  Papa-paparazzi

  Promise I'll be kind
  But I won't stop until that boy is mine
  Baby you'll be famous
  Chase you down until you love me
  Papa-paparazzi


  Posłuchajcie:
  http://www.youtube.com/watch?v=UtFQHjJDu_s

  Wersja akustyczna:
  http://www.youtube.com/watch?v=oP8SrlbpJ5A

 2. usunięty 05-06-2009 22:52

  Dla chętnych i ciekawych, zamieszczam link do oficjalnego teledysku:
  http://www.megavideo.com/?v=1TGJ2JKN

  A tu macie making of:
  http://www.youtube.com/watch?v=PnDf3jw0gGo

 3. soome 14-06-2009 18:47

  serdecznie zapraszam wszystkich do brania udziału w konkursach |||Lady|||GaGa||| KONKURS, ZAPRASZAM GORĄCO!!! oto link do jej strony: http://poszkole.pl/strona/7632963

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy