WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

' Vanity ' - tekst piosenki

 1. usunięty 01-05-2009 18:56

  Midnight at the glamour show on a Sunday Night
  Everybody drink alotta whiskey and wine
  We dance like no tomorrow
  We’re on Burlesque time
  But everybody’s gotta work tomorrow at nine

  Touch me t-touch me baby but don’t mess up my hair
  Love me l-love me crazy
  But don’t get too attached, this is a brink affair

  Vanity (pictures in magazines, movie screens)
  Vanity (there is a camera, so many beauty queens)
  Vanity (it’s so good to be)
  Popular and glamourous, we love ourselves and no one else
  Va-va-va-va-vanity va-vanity, va-va-va-vanity

  Nothin’ wrong with being just a little bit vain
  We need a little pretty cuz this country’s insane
  So go ahead and label me whatever you like
  But nothings quite as sexy as a woman is fine

  Touch me touch me baby but don’t mess up my hair
  Love me love me crazy
  But don’t get too attached, this is a brink affair

  Vanity (pictures in magazines, movie screens)
  Vanity (there is a camera, so many beauty queens)
  Vanity (it’s so good to be)
  Popular and glamourous, we love ourselves and no one else

  Look at me (watcha lookin' at)
  Look at me (watcha starin' at) ( x2)

  I’m comin’ around, I’m sippin on Andre, it’s time
  I heard the cutie's in the back, start in the p-party line
  Let’s dance (quick round) we’re in the vanity house
  We’ll cover the secrets, diamonds, we're happy cuz we're shinin

  Touch me touch me baby but don’t mess up my hair
  Love me love me crazy
  But don’t get too attached, this is a brink affair

  Vanity (pictures in magazines, movie screens)
  Vanity (there is a camera, so many beauty queens)
  Vanity (it’s so good to be)
  Popular and glamourous, we love ourselves and no one else ( x2)


  Boska piosenka, sami zobaczcie :
  http://www.youtube.com/watch?v=yXiet_TntcQ

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy