WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Lady Gaga - Rock Show - tekst piosenki

 1. keep it real. 06-05-2009 13:22

  Hold her hand through the black light
  Baby it's a forest land of trick slides
  Honey just take your time
  Close her eyes

  "I'm scared," she whispered
  As she wants to hide
  Into a back room where
  She paints on a smile
  She hears a sound
  She hears a sound

  It could have been love
  It could have been anybody
  Anybody, uh-oh
  She waited for love
  But there wasn't anybody
  Around so she left
  Town with the rock show

  Keep it cool at the freakshow
  Baby its a happy place
  If you lose it, honey
  Just take your time
  Close his eyes

  "Touch me," he whispered
  As he walks to the light
  From the window
  There's visions of
  A house in the night
  He hears a sound
  He hears a sound

  It could have been love
  It could have been anybody
  Anybody, uh-oh
  He waited for love
  But there wasn't anybody
  Around so he left
  Town with the rock show

  Hold her, tell her that you need her
  Please undress her slowly, uh-oh
  Never hold the girl too tightly
  She can't breathe when you speak
  Uh-oh, uh-oh, uh-oh!

  It could have been love
  It could have been anybody
  Anybody, uh-oh, uh-oh, uh-oh
  We waited for love
  But there wasn't anybody
  Around so we left
  Town with the rock show

  Rock show, rock show, rock show

  Zobaczcie bardzo fajna:
  http://www.youtube.com/watch?v=J6h8tjtBU1I

 2. usunięty 07-05-2009 16:52

  No fajna fajna piosenka :D widzę że ktoś oprócz mnie wziął się za temacik , nice :D

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy