WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Don't Be ' Dirty Ice Cream ' - tekst piosenki

 1. usunięty 08-05-2009 17:33

  It's too much a mess and a stress
  To figure out and too much pressure on us, babe
  Last night you took me to the mall
  And then it started to get physical

  But we've only been on one date, baby
  Yeah, I know it was fun till you start acting crazy
  I don't really find it very cute or sexy
  When you call or incessantly, t-t-text me

  Don't be dirty ice cream, baby
  We could fall in love but it's too early to be calling me like that
  Stop calling, stop calling
  It's not in decision, just my female intuition
  Telling me you can't be calling me like that
  Stop calling, stop calling

  I can't live with you, yes it's true or live without
  The kinda guy that I'm about
  You kiss me like a rockstar and
  You always wanna hold my hand

  But we've only been on one date, baby
  Yeah, I know it was fun till you start acting crazy
  I don't really find it very cute or sexy
  When you call or incessantly, t-t-text me

  Don't be dirty ice cream, baby
  We could fall in love but it's too early to be calling me like that
  Stop calling, stop calling
  It's not in decision, just my female intuition
  Telling me you can't be calling me like that
  Stop calling, stop calling

  Don't be, don't be (dirty ice cream)
  oh no
  [repeat]

  Don't be dirty ice cream, baby
  We could fall in love but it's too early to be calling me like that
  Stop calling, stop calling
  It's not in decision, just my female intuition
  Telling me you can't be calling me like that
  Stop calling, stop calling


  A tu macie utworek:
  http://www.youtube.com/watch?v=aYzl0ICblr8

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy