WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

' Let Love Down ' - tekst piosenki

 1. usunięty 08-05-2009 17:51

  I cant remember when he looked at me and cried
  Said something broke inside of
  you
  Were my best friend
  Whatever come our way
  You know im your gal till the e-e-end


  When i finally go away
  I know youll look for me one day

  When you let love down
  Oh you let love down
  I dont have to remind you
  But you know that im around
  When you let love down
  Oh you let me down
  Get a little love down
  Let it down oh oh

  I cant remember when
  You put your hands on mine
  But couldnt play in time when we
  were not together
  Just sing a little song
  Blueberry kisses foreve-e-er

  When i finally go away
  I know youll look for me one day
  Oh yeah its so sad

  When you let love down
  Oh you let love down
  I dont have to remind you
  But you know that im around
  When you let love down
  Oh you let me down
  Get a little love down
  Let it down oh oh

  Ohhh ohhh
  Dont let me down
  Ohh dont let me down
  Ohhh ohh

  When you let love down
  Oh you let love down
  I dont have to remind you
  But you know that im around
  When you let love down
  Oh you let me down
  Dont let me down oh oh
  Let it down oh oh
  Get a little love down oh oh
  Let it down oh oh
  Get a little love down oh
  Let it down oh oh


  Boska piosenka i fantastyczne fotoski:
  http://www.youtube.com/watch?v=VCibFfKTl4Q

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy