WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

' Money, Honey ' - tekst piosenki

 1. usunięty 08-05-2009 18:38

  That's M O N E Y, so sexy, I

  Damn, I'd love the Jag, the jet and the mansion
  Oh yeah
  And I enjoy the gifts and the trips to the islands
  Oh yeah

  It's good to live expensive
  You know it
  But my knees get weak intensive

  When you give me k-kisses
  That's money, honey
  Well I'm your lover and your mistress
  That's money, honey
  When you touch me, it's so delicious
  That's money, honey
  Baby when you tear me to pieces
  That's money, honey

  That's M O N E Y, so sexy, I
  ( That's money, honey )

  Damn, I'd love the boat by the beach on the west coast
  Oh yeah
  And I enjoy some fine champagne while my girls toast
  Oh yeah

  It's good to live expensive
  You know it
  But my knees get weak intensive

  When you give me k-kisses
  That's money, honey
  Well I'm your lover and your mistress
  That's money, honey
  When you touch me, it's so delicious
  That's money, honey
  Baby when you tear me to pieces
  That's money, honey

  You know I appreciate the finer things
  But it's not what makes me happiest baby
  (I can do without a thing)
  The turn in loving is more than I can handle
  Never burn out this candle baby, baby

  K-K-K-Kisses
  That's money honey
  Well I'm your lover and your mistress
  That's money honey
  When you touch me, it's so delicious
  That's money honey
  Baby when you tear me to pieces
  That's money honey

  When you give me k-kisses
  That's money honey
  Well I'm your lover and your mistress
  That's money honey
  When you touch me, it's so delicious
  That's money honey
  Baby when you tear me to pieces
  That's money honey
  ( x2)

  That's M O N E Y, so sexy, I

  Utworek :
  http://www.youtube.com/watch?v=JrymR98lbi0

  Z występu w San Francisco :
  http://www.youtube.com/watch?v=W8HOaXD--A4

  Podczas The Fame Ball Tour :
  http://www.youtube.com/watch?v=zgBgSAUUpnI

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy