WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

' No Floods ' - tekst piosenki

 1. usunięty 08-05-2009 18:58

  I never ever thought I'd live away
  from everyone I love and say goodbye
  now I'm the princess of a downtown train
  where everybody here, they know my game
  but when I walk down the street I hear them say
  "there she goes, that crazy girl
  she thinks she's something in this world"

  So I'mma close my ears and dream
  'cause life is never really what it seems
  in every mystery, there's a truth
  you know I'm tellin', I'm tellin' you-

  no matter lightning or thunder,
  buckets of rainwater
  you can't flood this town

  in a world unknown
  you've gotta hold your own
  you can't stop me-
  you're never ever ever gonna stop me now

  On every street there is a memory,
  a time and place where we can never be again
  street lights glow green, red, and yellow too
  do you let signs tell you what to do?
  Yeah, when you say stop,
  be sure that I'll say go
  to the stars in the land

  fire can't burn these hands
  but I just close my eyes and dream
  you cant deny me my astronomy

  in every mystery, there's a truth
  you know I'm tellin', I'm tellin' you-

  no matter lightning or thunder,
  buckets of rainwater
  you can't flood this town

  in a world unknown
  you've gotta hold your own
  and you can't stop me-
  you're never ever ever gonna stop me now

  go ahead and don't believe
  'cause everyone needs a way to breath
  and love and dream and you can't stop me
  can't stop me

  no matter lightning or thunder,
  buckets of rainwater
  you can't flood this town

  in a world unknown
  you've gotta hold your own
  and you can't stop me-
  you're never ever ever gonna stop -

  no matter lightning or thunder,
  buckets of rainwater
  you can't flood this town

  in a world unknown
  you've gotta hold your own


  Posłuchajcie, bo naprawdę warto :
  http://www.youtube.com/watch?v=S9vT9vt2bmE

Ty w grupie " Lady Gaga "

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy