WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Top Model- Zostań Modelką

tematautorostatni post
Szukam Modelek!! !! ♥ѕ.ω.є. (...) 17-02-2012 22:04
Zmiany. z α к σ (...) 02-01-2012 9:01
Zadanie 1 ♥ѕ.ω.є. (...) 02-01-2012 9:00
Zawieszam grupę ♥ѕ.ω.є. (...) 17-12-2011 18:07
Małe zmiany!! !! xD ♥ѕ.ω.є. (...) 14-12-2011 19:14

Ty w grupie "Top Model- Zostań Modelką"

Info o grupie

Hejoo:* !! !!Witam Was w Programie TOP MODEL!!!!  Do programu dostanie się tylko 13 Modelek. Zrobię 5 Zadań, z każdego odpadną po 2 modelki na wykonanie każdego zadania będiecie miały po dwa dni nie więcej! na tym już skończe POWODZENIA!!!

Założycielka grupy