WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Stop dla Acta O__O

tematautorostatni post
Co o tym sądzicie.? Usunięty 28-01-2012 12:29
Nowa nazwa.! Usunięty 28-01-2012 12:08
Ekhem..=3= Usunięty 25-01-2012 20:40
Jesteśmy jego zdania.! Usunięty 25-01-2012 20:39

Ty w grupie "Stop dla Acta O__O"

Info o grupie

Drodzy, kochani i mili poszkolowicze.!

 Zapewnie słyszeliście juz o ACTA. Jeśli nie, to prosze bardzo:

http://demotywatory.pl/noacta  .

Szczerze, to jestem przeciwna całemu temu czemuś. Zabierają nam internet, pasję i zainteresowanie. Jesli to wejdzie w życie, to nie będzie już co robić na tym świecie ( omijajac,szkołę, książki itp) . Ma to sie rozpocząć 26 stycznia - czwartek. Więc uwaga.! - Gdy śpiewacie pod prysznicem, w każdej chwili może wejść policja, wsadzając Was za kratki, ponieważ, nie macie praw autorskich do tego.> <

                   Dziekuje za przeczytanie ... Naru ^ ^  (34362233 <- moje GG =3=)

Założycielka grupy