WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Twoje Chińskie Imię ;pp

czy to jest bardzo nudne?

33% (92)

20% (56)

47% (133)


 1. Powracam.siema! 03-05-2013 19:32

  naakP xDD

 2. usunięty 01-06-2013 22:42

  Ikaae = Eaaki

 3. usunięty 27-06-2013 14:47

  Akbae

 4. Pofilmowana 03-07-2013 23:59

  Iczsm

 5. Lilian 16-07-2013 12:03

  ermke

 6. slow death 19-07-2013 16:25

  Dabwć ;3

 7. usunięty 23-07-2013 12:35

  Sedać :ddd XD

 8. Inez Grace Malfoy 23-07-2013 14:44

  KHBMĆ=ĆMBHK

 9. usunięty 29-07-2013 19:50

  Lklae

 10. Meose Evron Katimar von Kornikov 19-12-2013 18:32

  a)weź czwartą literę swojego pełnego imienia
  b)weź drugą literę nazwiska ,ale od końca
  c)pierwszą literę imienia twojej matki
  d)pierwszą literę imienia twpjego ojca
  e)ostatnia literę twojej ulubionej liczby
  Imię i nazwisko :
  Michał Stencel | Imię mamy : Joanna | Imię taty : Paweł | Ulubiona liczba : 10
  Hejpć
  Wtf

 11. Lilian 26-12-2013 19:05

  rkmrm

 12. Coffe 02-01-2014 17:28

  Tidzć :D

 13. usunięty 10-02-2014 0:57

  Daewć .hahaha XD

 14. miss003 24-02-2014 13:29

  takzć

 15. usunięty 02-03-2014 15:11

  Aihjy

 16. usunięty 10-07-2014 20:47

  Waaan

 17. вlυε ḋïαṃøṉḋ χḋ 04-08-2014 10:28

  Iaame

 18. usunięty 15-08-2014 20:48

  Gąjwa hahaha

 19. LichtPS 18-08-2014 11:53

  Meape :)

Forum grupy "niegrzeczni i grzeczni(ZAPISYWAĆ SIĘ)" (8617)

Ty w grupie "niegrzeczni i grzeczni(ZAPISYWAĆ SIĘ)"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy