WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

niegrzeczna

 1. Martusia15 30-11-2012 21:39

  jestem niegrzeczna

 2. Mati 26-12-2012 16:31

  Reż jestem niegrzeczny

 3. obserwator 09-01-2013 20:20

  czemu jesteś niegrzeczna?

 4. usunięty 17-01-2013 10:22

  bo nie umyła naczyń jak mama prosiła

 5. Mila 10-02-2013 19:15

  taka mała i taka niegrzeczna? ;)

 6. usunięty 11-02-2013 14:42

  a kto jest grzeczny ? haha :D

 7. Zoey Redbird 29-04-2013 18:32

  na tym świecie nie ma już grzecznych ludzi.Są tacy co udają , że są życzliwi i uprzejmi i dobrze wiedza,że jeśli tacy będą to dużo skorzystają...

 8. TenTyp 14-05-2013 22:00

  Siema :D

 9. Powracam.siema! 15-05-2013 20:18

  na tym świecie nie ma już grzecznych ludzi.Są tacy co udają , że są życzliwi i uprzejmi i dobrze wiedza,że jeśli tacy będą to dużo skorzystają...
  smutna prawda :(

 10. Nikodem. 12-08-2013 14:34

  OJJ GORRRĄCA MARTUSIA15... -,-

 11. Fabian 25-08-2013 1:49

  jestem niegrzeczna
  http://www.youtube.com/watch?v=IxAKFlpdcfc

 12. usunięty 12-09-2013 21:59

  O k*****. Nie posrajcie się.
  Zaraz seks grupa i jechanyy ;x Maskara co tu się dzieeje..

 13. Anntomioo2010 18-10-2013 10:42

  Jam jest najniegrzeczniejszy z niegrzecznych

Forum grupy "niegrzeczni i grzeczni(ZAPISYWAĆ SIĘ)" (8617)

Ty w grupie "niegrzeczni i grzeczni(ZAPISYWAĆ SIĘ)"

Szukasz grupy?

Wpisz w poniższe okienko nazwę grupy którą chcesz znaleźć

szukaj grupy