WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Wszyscy którzy mają gg

tematautorostatni post
Taaa bys ie chcialo..;PP xxx____sweet^^ (...) 26-05-2011 21:49
co lepsze Fo0nik czy GadUleC Usunięty 26-05-2011 21:49
gg lakuni 26-05-2011 21:48
Jeśli macie GG to podawajcie..! SłoneczkoOoOo..xDD 26-05-2011 21:47
Jakie znacie emotki? Rikki |KONKURS - (...) 16-01-2011 17:45
GG ^^ xD Usunięty 27-05-2010 16:44
GG ღ NiegrzeczNa ღ 23-04-2010 19:31
Wszyscy chłopcy ;) podawac gg napewno napisze ;D Usunięty 11-04-2010 7:51
poda ktoś gg? ;D chłopcy Oh_Shit 26-12-2009 14:24
heh nie dam gg Football (Skoniu) 16-08-2009 13:39
mmm Usunięty 08-07-2009 8:54
sorrki ale musze Aarleciaa 12-06-2009 19:56
Bez Usunięty 14-05-2009 19:42

Ty w grupie "Wszyscy którzy mają gg"

Info o grupie

Wszyscy którzy mają gg zapraszam

 

 

                                        

Założyciel grupy

; 0