WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ci którzy chodzą do Centrów Handlowych.

tematautorostatni post
pytanie !!! Usunięty 25-09-2010 19:05
centrum handlowe Usunięty 02-05-2010 20:56
^^Tak xD ! Usunięty 02-05-2010 20:54
Czy lubicie Bluzki z Nadrukami z Bajek Agu$Qa .! 02-05-2010 20:54
Ci którzy lubią Hello Kitty Usunięty 02-04-2010 13:43
test Usunięty 24-07-2009 13:48
Konkurs werka8811 31-05-2009 9:21

Ty w grupie " Ci którzy chodzą do Centrów Handlowych."

Info o grupie

Jak ktoś chodzi niech sie zapisuje !!!

Założycielka grupy