WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

___Evanescence___Amy Lee___

tematautorostatni post
Najlepsza piosenka Ev . Bo_Krasnal_Jest_Tylk (...) 29-07-2013 15:20
cO wYyy lbiicIe tAAk tEn imOł Ze$poolIk?? ;** Pani Bieber ;* 01-07-2012 19:51
Nowa piosenka ! What You Want ! Venus Linork. 11-12-2011 14:14
Gierka Evanescence ;) AmyLee81 16-01-2011 21:34
RAJ DLA FANÓW ;) Usunięty 13-12-2010 16:56
NaJwIeNkShY faNNNuŚŚ SłItAśNa 15-11-2010 19:03
Najlepszy teledysk AmyLee81 16-10-2010 19:31
Eii . Nilajha . 14-10-2010 19:34
nowa płyta:D White ♪ Queen 25-09-2010 19:53
Weźcie udział w konku `leeaving. 25-06-2010 21:24
Filmiki Usunięty 22-05-2010 23:16
Inni cudowni :) ₪☆ AliSia☆ ₪ 28-04-2010 15:33
Ostatnio słuchane... AmyLee81 27-04-2010 17:25
Kąserty . . Separated . Soul (...) 13-04-2010 18:11
nowa płyta Usunięty 11-04-2010 17:45
Bitwa :) Psycho_DzieckoxDxD 13-03-2010 19:38
xD Usunięty 10-03-2010 20:49
P wszystkim i o niczym x D HippieToBeHip 10-03-2010 20:47
Co sądzicie? Usunięty 26-02-2010 13:38
Wszystkiego najlepszego Amy ! HippieToBeHip 26-02-2010 13:26

Ty w grupie "___Evanescence___Amy Lee___ "

Info o grupie

zapraszam fanów ;)


Założyciel grupy