WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

'Rezydencja wariatów i psycholów':3

tematautorostatni post
Grupa Anime :) Moni-chan x3 & (...) 16-05-2014 11:37
Nazwy postaci :) Moni-chan x3 & (...) 02-09-2012 15:41
Pomysly :3 Moni-chan x3 & (...) 19-08-2012 15:35
Grupa Wariatow i Psycholow :D Moni-chan x3 & (...) 19-08-2012 15:32

Ty w grupie "'Rezydencja wariatów i psycholów':3"

Info o grupie

Witamy w Grupie 'Rezydencja wariatow i psycholow':3

w tej Grupie chodzi o to zeby byla zabawa . 
Beda 2 Tematy : 
- Temat Anime [ Gdzie bedzie mozna pisac anime itd. ] 
- Grupa Normalna [ tzn. Gdzie bedzie mozna sie wyglupiac itp. ale jako Ludzie a nie zadna postac Anime . ] 
Ta grupa ma sprawic wam zabawe i kazdy ma wstep do niej :) 
Mamy nadzieje ze sie wam spodoba :) 
Moni-chan & Akane <3 

 

Założycielka grupy

Członkowie grupy "'Rezydencja wariat&amp;oacute;w i psychol&amp;oacute;w':3"


wszyscy z grupy (10)