WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

MAFIA CAPSLA

tematautorostatni post
KOCHAMY CAPSLA LOFFKI. 11-09-2013 17:11
Dodajcie mnie do znajomychhh :D Twaro 10-09-2013 21:01
Ktoś mnie dodał? .Guova. 09-09-2013 20:09
Biber ochyda. :* FU*K IT 30-08-2013 3:32
FANI FANI DANIII .SexiiShowes.© 25-06-2013 22:48
... Usunięty 25-06-2013 22:46
do idiotow i madrych Usunięty 17-06-2013 18:43
nie zgadzam się na bycie w tej grupie ! ;x FUC KER su ko ! 18-05-2013 18:56
MY ZAYEBISCI KLACZ. 11-05-2013 17:25
Heeejkaa ludziskaa :) Usunięty 04-05-2013 21:11
Naj Beliebers ♥ Usunięty 02-05-2013 15:11
NIE LUBIE CEBULI! XD Usunięty 02-05-2013 1:43
BIEBER FEVER. XD ♥ Usunięty 02-05-2013 1:40
KOCHAM JUSTINA BIEBERA! stupidbear. 02-05-2013 1:37
OGAR -,- Usunięty 28-04-2013 22:02
OLD PS Usunięty 28-04-2013 16:56
J***** FORUM Usunięty 22-04-2013 18:20
Co to za gówno ? Usunięty 22-04-2013 18:17
*,* Yeaah ! 28-03-2013 15:19
HELP ME. Usunięty 17-03-2013 13:28
CAPSEL NA PREZYDETA partytilldawn. 11-03-2013 19:26

Ty w grupie "MAFIA CAPSLA "

Info o grupie

MAFIA CAPSLA BITCHES :D

 

MODERATOR : .StupidBear.

Założycielka grupy