WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Pomoce i zabawy - poszkole.pl

tematautorostatni post
TYTUŁY humiliation. 20-08-2013 14:46
KIM ON JEST DLA CIEBIE? Usunięty 20-08-2013 14:43
ULUBIENI humiliation. (...) 20-08-2013 14:42
MASZ CZY NIE MASZ LUBIE NALEŚNIKI 07-08-2013 21:22
LICZYMY DO 100 SkilleX. 27-06-2013 18:36
SKOJARZENIA SKILL. 27-06-2013 18:35
OCEN AVATARA WYZEJ SKILL. 22-06-2013 23:39
ZAPRASZAM NA BLOGA Z DARMOWĄ GRAFIKĄ! Breath 카밀라 ™ (...) 13-06-2013 18:08
POMOC W STRONCE FUULCVP 13-06-2013 18:07
coś stało mi się ze stronką ;___ ; Usunięty 30-05-2013 21:42
ZAPRASZAM digitalboi. 24-05-2013 13:03
SELENA GOMEZ [ AVKI ] digitalboi. 24-05-2013 13:02
DARMOWE NAGŁÓWKI ROBIONE DLA KAŻDEGO ODDZIELNIE W PHOTOSHOPIE!!!! Usunięty 24-05-2013 12:36
X VS. Y SKILL. 24-05-2013 12:34
NIEKOŃCZĄCA SIĘ OPOWIEŚĆ . RixenMix . & (...) 16-05-2013 21:11
siemnakoo Usunięty 01-05-2013 18:20
REKLAMA ѕσυтн (...) 12-04-2013 17:18

Ty w grupie "Pomoce i zabawy - poszkole.pl"

Info o grupie

Pomoce i zabawy - poszkole.pl

 

Zasady :

1. Możecie zakładać tematy jakie chcecie

2. Nie za duzo przeklinajcie

 

Założyciel grupy : toulouse

Moderator : brak