WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Wszyscy ci którzy kochają zwierzęta !!

tematautorostatni post
blog suzy15 13-09-2013 22:46
Na ostatnią litere ( nazwy zwierząt ) Usunięty 09-02-2013 19:01
ZOBACZCIE KONIECZNIE!!!!!! Usunięty 09-02-2013 18:59
Jakie talenty mają wasze zwierzaki?? **fantasy** 09-02-2013 18:56
a jak zwierzęta żądzą!!!!!! Rat 09-02-2013 18:55
Wspomóż mieszkańców schroniska Animal's Save (...) 04-01-2013 12:32
Okrucieństwo!! Little redhead 15-04-2012 18:56
jakie macie zwierzę ??? Usunięty 27-02-2012 18:16
test ( fajny ) :DDD Żeluś !!! (...) 09-11-2011 14:34
Jeśli kochasz zwierzęta przeczytaj Usunięty 03-08-2011 18:53
Zabijanie zwierząt. PETYCJA FankaJBMCDL 02-07-2011 11:38
Zabawa o zwierzętach. ;D Usunięty 07-06-2011 15:54
Zwierzaki Usunięty 25-05-2011 10:41
Akcja charytatywna xD Usunięty 26-04-2011 17:33
' Uwaga ' QveX .♥. 20-02-2011 19:52
kiki Usunięty 31-01-2011 19:33
uwaga!!!! Usunięty 27-01-2011 17:32
Dlaczego?? kamilusia12 25-01-2011 20:04
fajne gry... tobiasz20 25-01-2011 19:56
gra .::.:...:.KoNiaRA.:. (...) 24-01-2011 14:16
zwierzaki Usunięty 13-01-2011 11:23
;) akatin112 03-01-2011 20:15
test Usunięty 02-01-2011 13:12
wróżba **fantasy** 01-01-2011 12:56
Pomocy `Sexual activity ❣ 09-12-2010 19:54
spox Usunięty 29-11-2010 18:33
zwierzaczki Usunięty 29-11-2010 18:30
heh Tosia 29-11-2010 18:23
ftrg Sweet 24-11-2010 21:13
Takie krótkie , # kurvaa mać . ; (...) 13-07-2010 22:35
Co polecacie do higieny itp zwierząt? alexis123 01-03-2010 20:59
:) Usunięty 15-05-2009 15:48

Ty w grupie "Wszyscy ci którzy kochają zwierzęta !!"

Info o grupie

Jeżeli kochasz zwierzęta musisz dołączyć do tej grupy.....W przeciwnym razie zwierzęta, które tak  bardzo kochasz  poczują się odrzucone i być może nigdy nie wrócą takie jak były dawniej :(

Założycielka grupy

Członkowie grupy "Wszyscy ci którzy kochają zwierzęta !!"


H.

wszyscy z grupy (206)