WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

CaMp RoCk JeSt CoOl

tematautorostatni post
camp,r. leprzy nisz hsm1,2,3 ..demi,,selena.. 23-10-2010 18:32
LICZYMY!!! Usunięty 13-09-2010 18:10
premiera niuskaaa 10-09-2010 13:43
100 powodów za które kochamy camp rock! Usunięty 25-08-2010 16:50
czy demi joe nie powini być parą tusia55 23-08-2010 15:10
test:* OlUśŚśŚś:) 05-08-2009 20:20
Juz Niedługo bendzie Camp Rock 2 Super Usunięty 18-07-2009 14:45
CaMp RoCk JeSt CoOl paulinka 03-05-2009 19:39
Co lepsze? Emily Osment (...) 03-05-2009 19:37
camp rock jest bomba bomba bomba Usunięty 14-04-2009 16:56
bajeczka Emily Osment (...) 14-04-2009 16:55
camp rock kinga 24-03-2009 18:50
cool Usunięty 09-03-2009 14:09
ca,ro kinga 15-02-2009 10:29
camp,r.. Usunięty 03-02-2009 13:12
fabolous Usunięty 15-01-2009 15:59

Ty w grupie " CaMp RoCk JeSt CoOl"

Info o grupie

                             joe,demi,nick,kevin,alyson,megan,anna,pegi,

Założycielka grupy