WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

__ Bo mY JeStEśMy zAjEbIŚcIx3;p __

tematautorostatni post
Na ile lat wygląda osoba wyżej? Usunięty 23-04-2013 22:05
Skojarzenia ;p Usunięty 14-08-2012 11:38
historyjkaa ;D Co sie gapisz?! Weź (...) 06-07-2012 22:51
było sobie tak Usunięty 20-11-2011 21:47
test Usunięty 16-10-2011 10:37
X czy Y _Kushinka_M.D.L.& (...) 05-09-2011 16:45
Kapselek. I'm Ania 22-02-2011 20:54
Bo mY JeStEśMy j*****ŚcIx3;p __" Mała. ;* 17-02-2011 17:10
http://blue-cherry.bloog. pl/ Usunięty 15-01-2011 13:49
kto klika...??;] Usunięty 15-01-2011 13:49
papierosy ;) Usunięty 06-01-2011 15:03
podoba ci się osoba wyżej ? Usunięty 21-12-2010 17:22
Czemu tak sądzisz ? Usunięty 01-12-2010 17:55
Fajnki xdd Usunięty 13-11-2010 13:50
poklika ktoś com? ;D Usunięty 06-10-2010 12:32
Sex Usunięty 31-08-2010 12:28
Wskoczcie do mojej grupy :P Usunięty 02-08-2010 17:59
kolczyki CzekOlada 19-06-2010 18:33
Ziomale co tak słabo?? Usunięty 01-06-2010 23:48
hmm... Usunięty 21-04-2010 15:29
a nic... Usunięty 21-04-2010 15:27

Ty w grupie " __ Bo mY JeStEśMy zAjEbIŚcIx3;p __"

Info o grupie

Co tU DuZo gAdAc DlA ZaJeBiStYcH ;p

Założycielka grupy