WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Loca People :3

tematautorostatni post
Twitter PerverceParty 05-08-2012 16:19
Dajemy buzi osobie wyżej:3 Usunięty 02-05-2012 22:12
Skojarzenia SayokO Shelly 28-10-2011 22:54
Oceniamy Avki :D Usunięty 21-10-2011 15:47
x czy z ;D Usunięty 22-09-2011 11:41
TeST Karolisska 19-09-2011 21:14
:D Moiinia : 14-07-2011 17:55
klik klik co mi powiecie?? Usunięty 01-09-2010 19:35
Siemka Usunięty 19-07-2010 10:37

Ty w grupie " Loca People :3"

Info o grupie

Jesteśmy Oryginalni
Grzeszni ;>
Szaleni.
Zajebiści .
Mamy własne zdanie
Jesteśmy Sobą


NIe jesteś grzeszny ? Każdy jest .
nie jesteś szalony?Odkryj w sobie moc;D
 Wcześniej grupa dotyczyła kilku roczników 
Pojedyńcze osoby spierały się który rocznik jest lepszy , z czego powstawały nowe konflikty dlatego tematyka jest zmieniona .
Pozdr.