WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Black Eyed Peas

Info

właściwie:
Black Eyed Peas
wiek:
-

Black Eyed Peas - amerykańska grupa muzyczna wykonująca hip-hop, rap i pop. Powstała w Los Angeles 2000 roku. Grupa początkowo (1992–1995) występowała jako Atban Klann. Pod tą nazwą zrealizowano album dla wytwórni Ruthless Records, jednak nie został on wydany. W 1995 zespół zmienił nazwę na Black Eyed Peas i wydał debiutancki album pt. "Behind the Front" (1998), który zyskał uznanie krytyków. Piosenka "Joints and Jam", która okazała się przebojem, trafiła również na ścieżkę dźwiękową filmu pt. "Bulworth". Drugi album "Bridging the Gap" ukazał się w 2000 roku. Przełomowym albumem dla zespołu okazał się "Elephunk" z 2003 roku, w nagrywaniu którego uczestniczyła Fergie. Zastępując Kim Hill, która odeszła z zespołu w 2000 roku z powodu ciąży. "Monkey Business", czwarty album Black Eyed Peas sprzedał się w ilości 295 tysięcy kopii w pierwszym tygodniu po premierze.

Forum

tematostatni post
Kogo z nich najbardz Vera (20-07-2012 21:18)
srać mi sie chce... ---- (20-07-2012 21:14)
Historia black eyed Vera (20-07-2012 21:12)
Jaki kawałek lubicie wikol (14-07-2012 12:18)
"SOMEDAY" Jako nastę ---- (28-07-2011 2:41)