WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Bruno Mars

Info

właściwie:
Bruno Mars
wiek:
33

Bruno Mars, właściwie Peter Gene Hernandez, urodzony 8 października 1985 roku na Hawajach. Amerykański piosenkarz, autor tekstów i producent muzyczny. Swoje pierwsze kroki w branży stawiał tworząc piosenki dla takich artystów jak, Flo Rida, Alexandra Burke, Travis McCoy, Adam Levine, Brandy czy Sean Kingston.

Forum

tematostatni post
Bruno Mars monika (23-07-2012 19:04)
Jaki jest Wasz ulubi Rainbow Ma (17-04-2012 21:36)
Dodaj jakieś zdjęcie Rainbow Ma (17-04-2012 21:26)
kogo słuchacie poza Usunięty (30-03-2012 16:25)
podaba wam się bruno Usunięty (30-03-2012 16:24)