WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Eldo

Info

właściwie:
Eldo
wiek:
39

Eldo, właśc. Leszek Kaźmierczak (ur. 27 lipca 1979) – polski raper i muzyk, członek zespołu Grammatik. Eldo, właściwie Eldoka – pseudonim pochodzi od jego inicjałów L.K. (eL do Ka). Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Górskiego na warszawskim Wawrzyszewie. Jest muzułmaninem. - Wikipedia

Forum

tematostatni post
Eldo ? Usunięty (13-05-2012 14:36)
nowa płyta Usunięty (24-02-2011 14:11)
Niby fani. Usunięty (24-02-2011 14:09)
on najlepszy ! Usunięty (05-12-2010 11:24)
Eldo! ;) Adźź. (23-10-2010 17:21)