WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Eminem

Info

właściwie:
Eminem
wiek:
46

Eminem, właściwie Marshall Bruce Mathers III, urodzony 17 października 1972 roku. Znany również jako Slim Shady. Amerykański raper, producent muzyczny oraz aktor. Jedenastokrotny zdobywca Nagrody Grammy oraz laureat Oscara za piosenkę "Lose Yourself". Eminem szybko zdobył popularność w 1999 roku za sprawą swego debiutanckiego albumu "The Slim Shady LP", który zdobył nagrodę Grammy dla Najlepszego Albumu Rapowego. Eminema usłyszeć można także w formacji D12.

Forum

tematostatni post
Naturalny czy Blond? NIEOCZEKIW (16-07-2014 16:01)
Zabawa w 8 mile- pow Usunięty (07-05-2014 18:18)
zabawa w ABC o Emie. Usunięty (20-03-2014 15:07)
3 ulubione kawałki ? SlimShady (10-01-2014 19:42)
Najlepsza piosenka E SlimShady (10-01-2014 19:40)