WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ethan Hawke

Info

wiek:
-

Urodził się w Austin w stanie Texas, karierę aktorską rozpoczynał w teatrze w Princeton od ról w spektaklach "Święta Joanna", "Romeo i Julia" i "Szklana menażeria". Na ekranie zadebiutował w wieku lat 14 rolą w "Explorers" (video: "Badacze kosmosu"). Jego dalsze filmy to m.in.: "Stowarzyszenie umarłych poetów", "Dad" (TVP: "Tato"), "Biały kieł", "Rich in Love" (video: "W kręgu miłości"), "Kraina wód", "A Midnight Clear" (video: "Nocny rozejm"), "Alive - dramat w Andach", "Reality Bites - Orbitowanie bez cukru", "Przed wschodem słońca", "Gattaca", "Wielkie nadzieje", "The Newton Boys" oraz "Snow Falling On Cedars". Opublikował powieść zatytułowaną "The Hottest Slate".
Ostatnio pojawił się w najnowszej ekranizacji dramatu Szekspira "Hamlet" oraz zadebiutował jako rezyser filmem "Last Word on Paradise".

Twórczość

  • Daybreakers - Świt (2009) / jako Edward
  • New York, I Love You (2009) / jako pisarz
  • Zakochany Nowy Jork (2009) / jako pisarz
  • Nim diabeł dowie się, że nie żyjesz (2007) / jako Henry 'Hank' Hanson

Forum

tematostatni post
gwiazda nie posiada forum swoich fanów

Fani ( 0 )

zostań fanem

Prowadzisz stronę o tej gwieździe?
Zostań fanem i promuj swojego idola!