WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Javier Bardem

Info

wiek:
-

Bardem, Hiszpan z pochodzenia, swoją karierę aktorską rozpoczął w 1990 roku. Jego debiutem był udział w filmie J.J. Bigasa Luny, którego angielski tytuł brzmiał "The Ages of Lulu". Jednak dopiero rok 1997 okazał się przełomowy dla jego kariery. Najpierw była to główna rola w filmie wielkiego Almodovara pod tytułem "Drżące ciało", następnie rola w filmie, który uznany został za jeden z bardziej kontrowersyjnych filmów roku 1997. Jest to epatujący przemocą i seksem obraz Álexa de la Iglesii, "Perdita Durango". Jego kreacja w filmie "Before Night Falls" uhonorowana została na festiwalu w Wenecji w 2000 roku nagrodą dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, podobnego zdania byli przyznający swoje nagrody amerykańscy krytycy.

Twórczość

  • Jedz, módl się, kochaj (2010) / jako Felipe
  • Vicky Cristina Barcelona (2008) / jako Juan Antonio Gonzalo
  • Miłość w czasach zarazy (2007) / jako Florentino Ariza
  • To nie jest kraj dla starych ludzi (2007) / jako Chigurh

Forum

tematostatni post
gwiazda nie posiada forum swoich fanów

Fani ( 0 )

zostań fanem

Prowadzisz stronę o tej gwieździe?
Zostań fanem i promuj swojego idola!