WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Joe Jonas

Info

wiek:
29

Joe Jonas - właściwie Joseph Adam "Joe" Jonas. Urodzony 15 sierpnia 1989 roku w Casa Grande amerykański piosenkarz, autor tekstów, kompozytor i aktor. Wokalista zespołu Jonas Brothers, który współtworzy z braćmi Kevinem i Nickiem. 13 czerwca 2011 roku ukazała się nowa piosenka Joe Jonasa "See No More" pochodząca z jego pierwszego solowego albumu - "Fast Life", którego premierę zaplanowano na 6 września 2011 roku. Album ten będzie miał premierę 6 września 2011 roku (w Polsce 10 października).

Twórczość

  • Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009) / jako muzyk

Forum

tematostatni post
test Usunięty (25-04-2011 10:30)
test 1 Usunięty (25-04-2011 10:30)
Cześć Usunięty (25-04-2011 10:28)
Urodziny Joe Jeff Hardy (12-01-2011 18:15)
parodia beyonce Joe Jonas (20-08-2010 10:57)