WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Josh Brolin

Info

wiek:
-

Josh Brolin wystąpił m.in. w filmach: "Człowiek widmo", "Best Laid Plans" (video: "Spisek doskonały"), "Mod Squad - ekipa wyrzutków", "Slow Burn", "All the Rage", "Nightwatch", "Mutant", "Flirting With Disaster" (video: "Igraszki z losem"), "Usłane różami", "Roadflower" i "The Goonies" (video, TVP: "Postrzeleńcy", debiut). Występuje także w teatrze (m.in.: "Sen nocy letniej", "Czarownice z Salem" i "Tramwaj zwany pożądaniem") i telewizji (m.in. "Gang in Blue").

Twórczość

  • Wall Street: Pieniądz nie śpi (2010) / jako Bretton James
  • Obywatel Milk (2008) / jako Dan White
  • W. (2008) / jako George W. Bush
  • American Gangster (2007) / jako Detektyw Trupo
  • Grindhouse: Planet Terror (2007) / jako Dr William Block
  • To nie jest kraj dla starych ludzi (2007) / jako Moss
  • W Dolinie Elah (2007) / jako dowódca Buchwald

Forum

tematostatni post
gwiazda nie posiada forum swoich fanów

Fani ( 0 )

zostań fanem

Prowadzisz stronę o tej gwieździe?
Zostań fanem i promuj swojego idola!