WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Justin Bieber

Info

wiek:
24

Justin Bieber pochodzący z Kanady wokalista. Muzyka, którą wykonuje to połączenie r&b oraz popu. Jego muzyczna kariera rozpoczęła się dzięki krótkim filmikom zamieszczanym na Youtube. Artysta wykonywał znane piosenki. Zauważył go Usher, który umówił chłopca na przesłuchanie w wytwórni Island Records. Pierwszy album Justina Biebera, zatytułowany "My World" ukazał się w 2009 roku. Jego drugi krążek - "My World 2.0" światło dzienne ujrzał w marcu 2010 roku.

Forum

tematostatni post
Hahaha jaki słodki p ---- (16-08-2016 12:50)
Piosenka z Believe Patul Kaa (21-08-2014 3:49)
http://beliebers.ugu Alexander1 (04-02-2014 11:42)
Wiadomośc dla fanek Alexander1 (04-02-2014 11:41)
O Biebsu Alexander1 (04-02-2014 11:41)