WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Justin Timberlake

Info

wiek:
37

Justin Randall Timberlake (ur. 31 stycznia 1981 roku w Memphis w Tennessee w USA) – amerykański piosenkarz i aktor, były wokalista popowego zespołu 'N Sync. Jego rodzicami są Lynn Harless i Randy Timberlake. Karierę rozpoczął w wieku jedenastu lat w Klubie Myszki Miki, gdzie poznał m.in. Britney Spears i Christinę Aguilerę. W roku 2007 założył własną wytwórnię płytową Tennman Records. (Wiki)

Twórczość

  • The Social Network (2010) / jako Sean Parker
  • Shrek Trzeci (2007) / jako Książę Artie
  • Alpha Dog (2006) / jako Frankie Ballenbacher

Forum

tematostatni post
fdgs LADY PUNK (28-03-2011 19:08)
Moja własna strona o ---- (16-12-2010 20:00)
Teścik xD napisz cu Usunięty (21-09-2010 18:50)
Walnij głową w klawi Usunięty (14-06-2010 17:43)
Osoba wyżej hot czy Usunięty (18-04-2010 18:45)